Friday, April 24, 2015

Σας ενδιαφέρει: Ποιοι δικαιούνται διαγραφή του χαρατσιού της ΔΕΗ

Σας ενδιαφέρει: Ποιοι δικαιούνται διαγραφή του χαρατσιού της ΔΕΗ
Ενα ΦΕΚ... μάννα εξ ουρανού για πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων δημοσιεύτηκε πρόσφατα, δίνοντας λύση στην δυσκολία αποπληρωμής του χαρατσιού της ΔΕΗ.


Το εν λόγω ΦΕΚ δίνει διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί ιδιοκτήτεςακινήτων με το «χαράτσι της ΔΕΗ» (Εκτακτο Ενιαίο Τέλος Ακινήτων), το οποίο βεβαιώθηκε σε ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες και τους υποχρέωνε να το πληρώσουν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, το πρόβλημα είχε προκύψει στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών, οπότε σε πολλές περιπτώσεις, το συνολικό ποσό της οφειλής είχε βεβαιωθεί στον έναν εκ των συνιδιοκτητών και όχι σε όλους.

Με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ο συνιδιοκτήτης που είχε χρεωθεί όλο το χαράτσι, μπορεί να πάει στην εφορία και να προσκομίσει τα στοιχεία των υπόλοιπων ιδιοκτητών, προκειμένου να διαγράψει το δικό του χρέος.

Τι αναφέρει η απόφαση

Στην περίπτωση κατά την οποία οι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτου, στο οποίο επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Α. είναι περισσότεροι του ενός και το τέλος δεν εξοφλήθηκε στο σύνολό του ή εν μέρει μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά βεβαιώθηκε στο όνομα ενός εξ αυτών, παρέχεται η δυνατότητα σ’ αυτόν να προσέλθει στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. και, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο Α.Φ.Μ. ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, από τα οποία δύναται να προκύψει ο Α.Φ.Μ., καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας όλων των άλλων κυρίων ή επικαρπωτών του ακινήτου, να αιτηθεί τον επιμερισμό του βεβαιωμένου τέλους ανάλογα με τα ποσοστά τους, έτσι ώστε να μην υπολείπεται ποσό Ε.Ε.Τ.Α. που να μην μπορεί να βεβαιωθεί. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να προσκομισθεί το συμβόλαιο ή αντίγραφο αυτού, κατάσταση με την πλήρη καταγραφή των στοιχείων των συμβολαίων, που αφορούν τους λοιπούς συνιδιοκτήτες (ο αριθμός, η ημερομηνία του, το όνομα του συμβολαιογράφου και, αν είναι εφικτό, και ο αριθμός εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο) καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί του αληθούς των αναφερομένων σε αυτή, ώστε να πραγματοποιηθεί ο επιμερισμός του τέλους επί του βεβαιωμένου ποσού μεταξύ των λοιπών συνιδιοκτητών.

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις στις οποίες το βεβαιωμένο Ε.Ε.Τ.Α. προέρχεται από παροχή ρεύματος που ηλεκτροδοτεί περισσότερες από μια αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα από ταοποία θα προκύπτουν ο Α.Φ.Μ. ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, από τα οποία δύναται να προκύψει ο Α.Φ.Μ., όσων ηλεκτροδοτούνται από αυτή την παροχή καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας του συνόλου των κυρίων ή
επικαρπωτών των οριζόντιων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το σχετικό συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση κατά την οποία αρμόδιος

Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τους υπόλοιπους κυρίους ή επικαρπωτές είναι άλλος από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. του κυρίου ή επικαρπωτή, στον οποίο βεβαιώθηκε το Ε.Ε.Τ.Α., ο τελευταίος διαβιβάζει τους χρηματικούς καταλόγους, που θα προέλθουν από τον επιμερισμό, στους αρμόδιους κατά περίπτωση Προϊσταμένους Δ.Ο.Υ..

Η διαγραφή του Ε.Ε.Τ.Α. από το πρόσωπο, στο οποίο βεβαιώθηκε στο σύνολό του το τέλος, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η υπόδειξη και παροχή των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων για το σύνολο των υπόχρεων.

loading...